Dane

dr inż. Mariusz Czabak

Wydział Budownictwa i Architektury » Katedra Fizyki Materiałów

ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Pokój: K-10

e-mail: m.czabak@po.opole.pl