Publikacje i konferencje

PUBLIKACJE:

2019

Rozprawa doktorska


2018


2017


 

 

2016

 • Perkowski Z., Bujňák J., Czabak M., Gozarska K., Idunk R., Badania statyczne, dynamiczne i ultradźwiękowe zespolonej kratownicy stalowo-betonowej, Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie, PZiTB o/Opole, 2016
 • Czabak M., Perkowski Z., Gozarska T., Jędraszak B.: Badania zmian sztywności belki zespolonej drewniano-betonowej, Inżynieria i budownictwo 11/2016, s. 604-608, Warszawa 11.2016

 

 

2015


 

2014


 

2013


 

2012


 

2011


 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, WARSZTATACH LUB SYMPOZJACH NAUKOWYCH:

 • Udział w IX Środowiskowych Warsztatach Doktorantów Politechniki Opolskiej, 13-15.05.2015 PokrzywnaAnaliza spadku sztywności eksperymentalnej belki zespolonej na podstawie wieloetapowych badań statycznych i dynamicznych
 • Wygłoszenie referatu na konferencji „Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie”, Określanie podatności na ścinanie złącz w stropach zespolonych drewniano-betonowych przy wykorzystaniu pomiarów drgań, Opole 2014
 • Udział w VIII Środowiskowych Warsztatach Doktorantów Politechniki Opolskiej, 4-6.06.2014 PokrzywnaWyznaczanie poślizgów w próbkach typu push-out techniką wizyjną
 • Wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji „10th European Conference of Young Researchers  and Scientists TRANSCOM 2013”, 24-26.06.2013 Żylina, Estimation of shear stiffness of interlayer connection in two-layer composite beams based on an analysis of natural frequencies.
 • Udział w VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, 12-14.06.2013 PokrzywnaSzacowanie sztywności podatnego złącza w dwuwarstwowej belce zespolonej oparte na analizie drgań własnych
 • Wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji “PROGRESS 2013”, 11.04.2013 Ostrava, Estimation of shear compliance of connectors in composite two-layer beams based on the analysis of free vibrations
 • Wygłoszenie referatu na Seminarium Komisji Inżynierii Budowlanej o/PAN w Katowicach, WB PO, 5.12.2012 Opole. Stany naprężeń w drewniano-betonowych układach prętowych,

 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH I GRANTACH BADAWCZYCH:

 

 • Kierowanie projektem badawczym: DS – MN/13/WB/13: Szacowanie sztywności złącza belki drewniano-betonowej na podstawie analizy drgań własnych
 • Kierowanie projektem badawczym: DS – MN/22/WB/14: Szacowanie parametrów załącza w konstrukcjach zespolonych na podstawie badania typu „push- out” z wykorzystaniem techniki wizyjnej
 • Kierowanie projektem badawczym: DS – MN/27/WB/15: Badanie wpływów długotrwałego obciążenia na zachowanie belek drewniano betonowych