1° Budownictwo drewniane

Literatura:

  • Kotwica Janusz. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym

  • Andrzej Kroner, Lech Rudziński. Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji drewnianych

 

 

 

Podstawowe NORMY:

PN-EN 1990:2004 – Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 – Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-1: Oddziaływania ogólne — Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 – Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-3: Oddziaływania ogólne — Obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 – Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru

PN-EN 1995-1-1:2010 – Projektowanie konstrukcji drewnianych — Część 1-1: Postanowienia ogólne — Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

PN-EN 338:2016-06 – Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymałości

 

Materiały do projektu: